Tři sestry

Přemysl Otakar první byl třetí český král a první český král, který díky Zlaté bule sicilské dosáhl toho, že český královský trůn se stal dědičným. Dosud byl titul český král udělován jen za odměnu, kdy dědic krále titul používat nesměl a byl pouhým knížetem, což se díky Přemyslu Otakarovi I. Změnilo.

Přemysl Otakar první měl opravdu mnoho dětí. Aby ne, když měl také dvě manželky najednou. Byl to ostatně první muž v české historii, který dosáhl rozvodu.
lavice v kostele

Pojďme si představit některé z jeho pověstných dcer.


·    Královna Dagmar – Dagmar se ve skutečnosti jmenovala Markéta. Byla dcerou Přemysla Otakara I. a jeho první manželky Adléty Míšeňské. Díky sňatku s dánským králem Valdemarem II. se stala královnou. Protože její jméno bylo pro Dány nevyslovitelné, říkali jí Dagmar. Královna Dagmar do českých dějin výrazně nezasáhla, ale patří mezi nejmilovanější a nejvzpomínanější královny dánské historie pro svou mimořádnou krásu a laskavost. Manžel jí nejprve často podváděl, ale díky svému milého chování si získala jeho lásku a věrnost. Bohužel Dagmar zemřela mladá při porodu syna.


·    Anežka Přemyslovna – toto je nepochybně nejznámější z Přemyslových dcer. Anežku Přemyslovnu zná každý jen trochu sečtělý Čech. Anežka, dcera Přemysla Otakara I. A jeho druhé ženy Konstancie Uherské byla obětí sňatkové politiky své doby a tak není nijak překvapivé, že toužila raději svůj život zasvětit Bohu. Velmi jí inspirovala následovnice svatého Františka svatá Klára, která byla její velkou inspirací. Anežka založila klášter klarisek na Františku. Patří mezi nejvýraznější české světice.
hrad v noci


·    Vilemína Milánská – Vilemína nebo také Blažena byla také dcerou Konstancie Uherské. O jejím životě toho nevíme mnoho, její život obestírají otázky a tajemství. Každopádně Vilemína byla rozhodně feministka. Byla to náboženská mystička a vizionářka, která žila v Miláně a byla považována za svatou. Trvala na reformě církve, žádala, aby ženy mohly být papežkami. Prý sympatizovala se sektou valdénských. Po její smrti se etablovala sekta jejich vyznavačů Vilemité a mrtvá Vilemína náhle měla status velmi nebezpečné heretičky.