Muž jako oběť domácího násilí

Pokud hovoříme o domácím násilí, většině z nás se pravděpodobně vybaví situace, kdy je agresorem muž a obětí jeho partnerka. Forem domácího násilí je však mnohem více a jednou z nich je i násilí páchané na mužích. Výzkumy z posledních desetiletí dokládají, že oběťmi jsou v podobné míře jak ženy, tak muži. V souvislosti s domácím násilím páchaném na mužích ale hovoříme spíše o násilí psychickém. Existují samozřejmě i fyzicky týraní muži, nicméně fyzické a sexuální násilí je stále doménou partnerů mužského pohlaví.
 sochy v trávě
Ženy agresi obvykle projevují poněkud rafinovaněji. Uchylují se spíše k manipulaci, ponižování, zesměšňování či vydírání partnera. Vyhrožují mu například sebevraždou či odebráním dětí, pokud neudělá to, co si ona přeje. Toto mohou být důvody, proč se týraný muž zdráhá vztah ukončit.
 ukazování prsty
Fyzické násilí páchané ženami na mužích není tak časté jako týrání žen muži, což ale neznamená, že se ve společnosti vůbec nevyskytuje. V tomto případě je však ještě složitější zjistit jeho četnost, jelikož muži se zpravidla stydí požádat o pomoc. Důvodem je jistě stereotyp silného, ,,pravého” muže, s nímž jde ruku v ruce obava ze sociálního vyloučení poté, co by se daný muž rozhodl vyjít s pravdou na povrch a přiznat, že jej bije žena.
 
Následky fyzického i (v tomto případě častějšího) psychického násilí zahrnují pokles sebeúcty oběti, pocity méněcennosti, sebeobviňování za nefunkční vztah, ale i psychické potíže, jako jsou úzkosti či deprese.
 
 hračka podnikatel
Každá oběť domácího násilí, ať už se jedná o formu psychického nátlaku či užívání fyzické síly, si musí uvědomit následující fakta:
 
●       Oběť za tuto situaci v žádném případě nenese vinu
●       Ze vztahu, který zahrnuje jakoukoliv formu násilí, se již nikdy nestane vztah plně funkční.
●       Není dobré odkládat odchod od partnera. Odejít je možné – a především nutné – nejlépe ihned.
●       Oběť se nemá za co stydět.
●       Existují centra a instituce, které týranému pomohou (samozřejmě bez ohledu na pohlaví).
●       Za kvalitu svého života je zodpovědný především každý sám, a proto bychom měli udělat vše pro to, aby nám jej nikdo nebránil jej plně prožít.