V jakých případech banka může zamítnout žádost o úvěr?

Odpovědět na takovou otázku může být velmi náročné. Zjednodušeně je možné říci, že v jakémkoliv případě uzná za vhodné. Bankovní instituce nejsou povinni žadateli půjčovat, na druhou stranu právě z úvěrových produktů mají největší zisk. Proti nim ovšem stojí složitá legislativa, která jim dává za povinnost důkladnou lustraci každého nové žadatele o úvěr. V případě, kdy by tak neučinily, mohlo by to pro ně mít nedozírné následky. Pojďme se ale společně podívat na několik neprůstřelných důvodů, při kterých vždy bankovní instituce dojdou ke stejnému výsledku – zamítnutí.

Hypoteční úvěr

  • Žadatelé s nedostatečnou bonitou

Bankovní bonitu ovlivňuje celá řada faktorů. Ve zkratce jde hlavně o to, zda dokáže žadatel úvěr plnohodnotně splácet. Pohlíží se tedy na výši příjmů, další závazky nebo třeba zda měl žadatel někdy v minulosti finanční problémy. Pokud je bonita žadatele vysoká, schvalovací proces u banky je pouze formalita. V opačném případě však může být problém v bance vůbec úvěr získat.

Podpis smlouvy

S podobným osudem nejspíše dopadnou žadatelé ze skupin s menším či špatně doložitelným příjmem. Na mysli máme například studenty, rodiče samoživitele nebo maminky na mateřské dovolené či důchodce. U těchto skupin lidí se předpokládá, že jim jejich příjem nebude stačit na pokrytí pohledávek ze strany banky. Většina z nich je navíc závislá na dávkách od státu, které pro banku nenabízí dlouhodobou jistotu příjmu.

  • Nedostatečný příjem

Příjem je hlavním aspektem, který banky při posuzování žádosti zajímá. Velké procento lidí však není schopno svůj příjem doložit nebo jeho výška nestačí na schválení úvěru. I z tohoto důvodu řada lidí míří do nebankovního sektoru, který je v tomto ohledu přívětivější. Slyšeli jste například už o hypotéce bez doložení příjmu nebankovni-hypoteky-uvery.cz? Možná vás překvapí, jak snadné je úvěr získat!