Kdy do školky?

Nástup do mateřské školky je potřeba dopředu promyslet a naplánovat. To však nestačí, záleží ještě na samotném dítěti, co a kdy zvládne, protože nástup do předškolního zařízení mezi další děti je pro něj nemalá zátěž. Pro mnohé děti je ideální začátek nástupu až ve čtyřech letech, některé to ve třech zvládnou „hravě“.
hraní dětí
Po praktické stránce by dítě mělo býtschopno udržovat hygienické návyky a nepomočovat se. Občas dojde k „k nehodě“ u řady dětí, ale každodenní potíže jen ukazují, že ještě nepřišel správný čas ponechat vaše dítě v kolektivu. Důležité také je, aby se umělo obléknout a obout a je na vás zajistit mu takové oblečení a boty, se kterým to půjde snadněji. Ze začátku děti ocení na botách i oblečení třeba suchý zip namísto tkaniček či knoflíků na košili.

S návštěvou školky nastává situace, že se dítě musí být schopno od svého rodiče odloučit. Vaše dítě tedy musí být schopné přijmout pomoc a péči jiných dospělých, i když vy u toho nejste. Ideální by bylo nechat si na zvykání na školku alespoň jeden měsíc. Některé školky dokonce tuto variantu podporují a umožní vám, abyste dítě vyzvedli už za hodinu či dvě po ranním programu se svačinkou. Dítě tak může snadněji přivyknout tomu, že ve školce to „rychle uteče“. Když přijde zvědavost na program po svačině, máte skoro vyhráno. Buďte však trpěliví. Někdy se děti ve školce zaběhnou během pracovních dní a stačí jeden víkend a ranní pondělní loučení může být opět s pláčem.

Zorganizujte si ranní vodění do školky, ponechte si časovou rezervu. Někteří rodiče se v dobré víře snaží dítě „zabavit“, a rychle se ztratit. Pokud dítě pro školku není zralé, stane se ostražité a bude vás bedlivě pozorovat na každém kroku. I když víte, že si dítě krátce popláče, jasně se s ním rozlučte a nezapomeňte mu sdělit, kdy pro něj přijdete. Pokud vás paní učitelky při vyzvedávání ubezpečí, že dítě plakalo jen, než jste došla na konec ulice, máte velkou šanci, že během pár dní se to zlepší.
úprava holčiček
Jsou však děti, které pláčí dlouho a působí vytrvale. Pobyt ve školce by měl vaše dítě rozvíjet a zprostředkovávat mu převážně pozitivní zkušenosti, takže pokud pláče dlouho a nelepší se to ani po několika týdnech, zvažte jiný způsob zajištění dítěte, pokud třeba chodíte do práce. Paní na hlídání na pár měsíců, která se dítěti bude výhradně věnovat, může pomoci překlenout přechod od péče rodičů k péči o dítě méně blízkými osobami či paní učitelkou, která má na starosti celou třídu.