Instalatéra volejte i mimo běžnou pracovní dobu


V naší společnosti je běžným zvykem respektovat osmihodinovou pracovní dobu, která nejčastěji začíná o všedních dnech v dopoledních hodinách, a vyjma směnných provozů končí v pozdním odpoledni mezi patnáctou a osmnáctou hodinou. Jestliže zavoláte někomu do kanceláře například v pátek po osmé hodině večerní, nebo v neděli dopoledne, bude velmi pravděpodobné, že tu nikoho nezastihnete.

instalatérské rozvody

A právě tato zvyklost může u některých z nás vést k tomu, že se zdráháme v případě jakékoli havárie na vodovodním řadu v domě volat instalatéra v podstatě okamžitě, a snažíme se nějak si vypomoci a posečkat s problémem do následujícího pracovního dne. Může tím ale dojít k určitým komplikacím, a tak bychom zde měli připomenout, že instalatéři udržují nonstop havarijní servis Kanalizace instalatéři, a jsou k dispozici každý den v roce, 24 hodin denně.

instalatér při práci

Instalatéři nemají na starosti jen vodu

Neznalost rozsahu instalatérského řemesla se může stát příčinou dalších problémů, kdy vlastně nevíme, komu zavolat, když vypoví službu plynový kotel, nebo praskne topení. Zapamatujte si tedy jedno zásadní pravidlo, že instalatéři mají na starosti systémy pod zkratkou tří písmen – VTP. Tedy Vodu )včetně odpadů a kanalizací), Topení (radiátory i topení v podlaze) a Plyn (plynové kotle, karmy, sporáky, kamna a další systémy).

Za havarijní situaci se považuje v podstatě cokoli z těchto vyjmenovaných záležitostí, kdy dochází k ohrožení zdraví či života osob, a kdy hrozí majetková újma v důsledku nebezpečí požáru, zatopení vodou, odpadovými splašky apod.

Nemusíte mít tedy obavy, pokud se vám doma ucpe toaleta v sobotu večer, je jediná v domě, a vám se nepodaří ji zprůchodnit. Bez záchodu v domě, zvláště u rodin s malými dětmi a seniory, je to závažná situace, a je nutné ji řešit okamžitě. Podobné je to s úniky vody do zdiva anebo s únikem plynu, kdy hrozí nebezpečí výbuchu a demolice objektu.