Být dobrý manažer

Pokud chcete být úspěšný podnikatel, musíte být především úspěšný manažer. Na toto téma bylo napsáno mnoho motivačních knih, ale víceméně žádná literatura z Vás manažera neudělá, jen Vám dokáže nabídnout inspiraci a určitá fakta předložit. Někdo k tomu buď dispozice má, nebo nemá. Pokud ho nemá, neznamená to, že si schopnosti nedokáže osvojit, ale obvykle se tak naučí na bázi pokus omyl.
přestávka v práci
Samozřejmě je důležité inspirovat se kolem sebe a těch omylů v rámci možností udělat co nejméně, ale zcela se tomu vyhnout nelze.
Velmi důležité je vztah vůči zaměstnancům. Jak ho vlastně nastavit? Vystupovat jako přísná autorita? Nebo spíše nabídnout kamarádský přístup? V současné době se hodně uplatňuje takový demokratický kooperativní model, což je nepochybně dobře, ale na straně druhé je třeba si uvědomit, že není vůbec na škodu udržovat určitý odstup a to ve vlastním zájmu i v zájmu zaměstnanců.
Samozřejmě každý dobrý manažer nemyslí jen na zisky a nové projekty, ale záleží mu také na zaměstnancích, protože si je vědomý toho, že pokud bude spokojený zaměstnanec, bude v pořádku také byznys. Ale na straně druhé, určitý odstup je dobrý už z toho důvodu, že sice zaměstnanec by Vám měl důvěřovat a cítit určité bezpečí ve Vaší firmě, ale na straně druhé by měl vědět, že si k Vám nemůže všechno dovolit a nemůže například apelovat na Vaše city. Určitě bude dobré, když se naučíte nastavit laťku tak akorát a to rozhodně není snadné.
mladý kovář
Vaši podřízení by měli vědět, že Vám nejsou cizí různé bonusy, dokážete pracovníky ocenit zvláštními prémiemi a podobně, ale zároveň by si měli být velmi dobře vědomi, co od pracovníka očekáváte a co nestrpíte. Mít přirozený respekt je důležité a zásadní. Kromě toho, čas od času budete muset někoho propustit a z toho důvodu není úplně žádoucí, mít s podřízenými vysloveně přátelské vztahy.