Business obecně

Co to je ten business? Je to vlastně jinak řečeno obchod s něčím, podnikání s něčím, v nějakém oboru. Může být místní i řízený ze zahraničí, mít zde pouze své zástupce. Takový business se musí řídit zákony země, ze které vychází, i zákony země, kde je provozován. Takže když ukrajinský boss provozuje svůj business s pracovní agenturou u nás, musí se řídit zákony ukrajinskými i českými.

podnikatel s kursy

A jak se dělá takový business, aby velmi dobře vydělával? Záleží na osobách, které jsou do něho zapojeny a jejich šikovnosti i schopnosti obcházet zákony země, kde svou činnost provozují. Musí vědět, kde a jak, na čem ušetřit, aby se jim takový business vyplatil a dobře jim nesl. Aby se stal takovou zlatou slepicí, která snáší zlaté vejce nadsvětelnou rychlostí. A pokud náhodou dojde k nějakému průšvihu, musejí takový businessmani vědět, jak co nejrychleji a beze stop zmizet.

Business, co má nadpřirozeně velké zisky, jako by ani neměl žádné překážky v jejich navyšování, je ne vždy zcela legální a za něčím, co se tváří jako zcela legální, se ukrývá levota neuvěřitelných rozměrů. Je samozřejmé, že ne každý business je takový, ne zcela legální, ale mnoho takových je, jak těch, co k nám přichází přes hranice, i vnitrostátních.
domácí úspory

Kvalitní a úspěšný business je v dnešní době potřeba postavit na lidských iluzích a snažit se lidem jejich iluzi prodat s co největším ziskem. Ať už to je iluze o velkých příjmech bez práce nebo s jejím minimem, iluze o tom, co jim zajistí zdraví, štěstí a spokojenost, iluze o lepším životě pro každého, kdo se zapojí. Jenomže iluze zůstane iluzí, i když ji prodáte třeba za deset tisíc, peníze zmizí a vaše iluze zůstane, navíc s pocitem neschopnosti, protože businessman hlásal, že jeho návod zaručeně pomůže každému. A tak hledáme, kde jsme udělali chybu a ani nás nenapadne, že jsme byli zataženi do obchodu s iluzemi. Do obchodu, který je schopný vydělat pouze malé hrstce lidí, která stojí u jejího zrodu. To je dnešní business.