Používání Internetu by mělo mít také svá etická pravidla

Sotva skončila nejstrašnější válka v dějinách lidstva, začala nová termonukleární hrozba jaderných mocností USA a Sovětského svazu. Pozadu nezůstal ani vývoj počítačových systémů pro vojenské účely.
Teprve o několik desítek let se Internet rozšířil jako celosvětové informační médium a pokud pomineme některá extrémní opatření cenzury Internetu a omezování vstupních bran, jedná se dnes o vynikající zdroj informací všeho druhu. Internet se stal i nosným médiem obchodním, skrze e-shopy nakupuje čím dál více lidí, protože je pro ně snazší pohybovat se ve virtuálním světě, namísto časově nerentabilního obcházení kamenných obchodů.
prohlížení na ipadu

Aby se nestal Internet smetištěm

Internet je ovšem jen médiem. Představovat svoje výrobky, zboží nebo služby, tu může kdokoliv. Vytvořit soukromé webové stránky je dnes velmi snadné a zvládne to v podstatě každý. Není nutná ani znalost HTML kódu, administrace WordPressu to vykoná za vás. Podnětem k zamyšlení je však něco jiného. Etický kodex obsahu stránek a sdělení, kterými se lidé na veřejnosti prezentují.
zamčený mrak
Etika je dnes ovšem téma na vedlejší koleji, ale právě ta bude určovat kvalitu Internetu samotného. V jedné diskusi se objevil názor, že, kvalita Internetu je odrazem kvality lidstva jako celku, a že moudrost není to samé, co chytrost. Chytrých a vychytralých lidí jsou na světě miliardy, ale moudrých lidí už rozhodně tolik není.

Které webové stránky jsou vhodné pro děti, a které ne?

Těch diskutabilních fenoménů na Internetu prezentovaných je mnoho. Jedním z nich je pornografie. Obrovský nárůst pornografických portálů různého zaměření často převyšuje poptávku, mnozí z nás jsou již přesyceni a otráveni těmito službami, ostatně, souvisí to i s pohledem na sexuální energii. Ta je pochopitelně přirozeným projevem, ale měla by být vždy vyšším aspektem vyjádření osobnosti. Jakýmsi duchovním cílem milujících se lidí. Sexuální energie souvisí s láskou, a pokud se provozuje pouze na fyzické úrovni, nemá a ani nemůže mít žádoucí účinnost na tělo i duši.
18+
Vyjádření sexuality dospělých je jeden aspekt,  největším problémem pornografických webů jsou však nezletilé děti. Každé dítě je živým organismem ve vývojovém stadiu, je velice citlivé na všechny druhy podnětů a děti by měly být seznamovány se sexualitou přirozenou formou v rodinách, úměrně k jejich věku a schopnostem informace zpracovat a pochopit. K tomu však pornografie zrovna nepřispívá a nemůžete od ní očekávat žádný hlubší duchovní význam, který je pro vývoj dítěte v sexuální oblasti klíčový.