Když se řekne, Luděk Lisse


je jméno dobÅ™e známé v odborných kruzích. Je s ním totiž spojena spousta aktivit ÄlovÄ›ka, který dokáže své nabyté znalosti využít tak, aby byly ku prospÄ›chu ostatním. Specializuje se pÅ™edevším na obchodní a insolvenÄní právo a na právo rozhodÄího řízení. Po studiích a dalším zvyÅ¡ování své kvalifikace působil na různých postech a vÄ›noval se aktivnÄ› i pedagogické Äinnosti coby vysokoÅ¡kolský pedagog. V souÄasnosti nese jeho jméno advokátní kancelář LISSE LEGAL, kterou založil a rovněž je Å™editelem Ústavu práva a právní vÄ›dy. JUDr.LudÄ›k Lisse, ústav práva se zde zapojuje i do pÅ™ednáškové Äinnosti. Tato vysoce prestižní a mezinárodnÄ› certifikovaná instituce zajiÅ¡Å¥uje mimo jiné kvalitní managerské vzdÄ›lávání. Desítky odborných Älánků v právních Äasopisech a na webových portálech a různé odborné publikace jsou s jeho jménem rovněž spojené.

JUDr.LudÄ›k Lisse, ústav práva působí v souÄasnosti na nÄ›kolika postech, ve kterých může dobÅ™e zúroÄit své vzdÄ›lání a dosavadní praxi. K odbornému růstu pÅ™ispÄ›ly kromÄ› základního vysokoÅ¡kolského vzdÄ›lání další formy studia a to i v zahraniÄí. Bohatá praxe se zase projevuje ve schopnosti pÅ™edávat znalosti a zkuÅ¡enosti v pedagogické a pÅ™ednáškové Äinnosti i v Äinnosti publikaÄní. Od roku 2006 je jeho jméno spojeno s Ústavem práva a právní vÄ›dy, kde působí jako Å™editel této známé vÄ›decké a vzdÄ›lávací instituce. Vykonává rovněž samostatnou advokacii a je zakladatelem renomované advokátní kanceláře LISSE LEGAL.