Je sladká a všeobjímající


Kdo ji jednou okusil, tak ten už nemůže jinak, protože ten, kdo skuteÄnÄ› pochopil odkud kam tento život spÄ›je a že jednou pÅ™ijde den, kdy na nás BohynÄ› Kálí upÅ™e své tÅ™i oÄi a pak splyneme ve vesmírnou jednotu, život i smrt budou jedno, budou nekoneÄné, budou nekoneÄnou vÅ¡udy se rozprostírající harmonií, která obklopuje vÅ¡e a pohlcuje Äas, ten ji musí milovat. A na ten okamžik se těšíte, neboÅ¥ vaÅ¡e pozemské radosti a starosti, které vám nyní pÅ™ipadají tak zbyteÄné a malicherné, vás koneÄnÄ› jednou provždy pÅ™estanou obtěžovat a vy spolu s masami jiných splynete v jednotu nikde nekonÄícího celku.

Těšíte se, až přijde

Takže si nyní kladete otázku, jaký to má tady na Zemi vÅ¡echno smysl, jaký má smysl tento náš vlastní vytvoÅ™ený řád, který trvá sotva pár tisíciletí a nedospÄ›l k jinému cíli než se den za dnem pachtit za bohatstvím, za prací, za jinými lidmi a za tím, co mylnÄ› považuje za Å¡tÄ›stí. Vy už zkrátka nemáte chuÅ¥ ztrácet svůj Äas marnou prací, která stejnÄ› k niÄemu nevede, nehodláte se obtěžovat vydÄ›láváním penÄ›z, které stejnÄ› k niÄemu nejsou, protože nemá smysl prodlužovat si pozemské martyrium honÄ›ním se za pozlátkem marnivosti.